FA-Orden - Det kvinnliga ordenssällskapet

F.A.-Orden

Hand

FA-Orden är ett kvinnligt ordenssällskap.
FA-Orden bildades av kvinnor för kvinnor.

FA-Orden bildades 1937 för att genom frivilligt arbete, gåvor och
insamlade medel hjälpa andra behövande kvinnor och barn.

Orden består i dag av cirka 60 medlemmar som träffas en gång i
månaden under ordensmässiga former. På träffarna planeras och
organiseras verksamheten med olika välgörenhetsprojekt.
Dessutom äter vi god mat, pratar och har det trivsamt.