FA-Orden - Det kvinnliga ordenssällskapet

FA-Stiftelsen bildades 1946.

FA-Orden bestämde i februari 1946 att bilda en Stiftelse. 
Styrelsen i FA-Orden hade kommit fram till att orden borde 
upprätta en from stiftelse. Till den fördes en viss del av 
Ordens förmögenhet över. I fortsättningen skulle understöds-
verksamheten utgå från Stiftelsen. Och så är det än i dag.

I maj 1946 statuerades F.A.-Stiftelsens stadgar. Stiftelsen verk-
samhet var, i likhet med Ordens tidiga hjälpverksamhet, från
början inriktad på att hjälpa behövande svenska barn. Framför-
allt gick hjälpen till de då fattiga norrländska delarna av landet. 
Gåvorna bestod främst av varma kläder, leksaker, ekonomiska
bidrag varje månad, matpaket med mera. Ofta blev F.A.-Ordens              
insatser mycket uppmärksammade i svensk press.

I dag skänker FA-Stiftelsen fortfarande sina gåvor främst till 
behövande barn och kvinnor. Nuförtiden går bidragen oftare 
utanför Sverige, där behovet känns större.Organisationsnummer FA-Stiftelsen: 802007-6728

FA-Stiftelsen har under sina 70 år bland annat skänkt medel till:
 • Internatskola i Arjeplog
 • Internatskola i Skaulo
 • Familj i Sävar med sju barn
 • Kyrklockor i Skaulo
 • Tennljusstakar till Lappträsk kapell
 • Radioinsamlingen Röda Fjädern
 • Höstsol
 • De blindas talbok
 • Simklubben Grodan
 • Barncancerfonden
 • Stadsmissionen
 • Kvinnojouren
 • Kvinna till kvinna
 • Wiplasch Stiftelsen
 • Föreningen Livslust
 • Föreningen Retts syndrom
 • SOS Barnbyar
 • Rigas gatubarn
 • Afghanistans barn
 • skola i Tibet
 • barnsjukhus i Guatemala Action AID
 • Åsnor till kvinnor i Afrika
 • Barnhemmet Dom Dziecka im. Jana Brzechwy i Krakow
 • med flera