FA-Orden - Det kvinnliga ordenssällskapet

Vanliga frågor och svar, FAQ, om att ansöka om F.A. Hjälpen

F: Vem kan söka F.A. Hjälpen, ett mindre ekonomiskt bidrag från F.A. Stiftelsen? S: Kvinna över 18 år, ensamstående vårdnadshavare för barns räkning samt föreningar och organisationer där bidraget går till aktivitet för barn o/e kvinnor.

F: Spelar den någon roll var i Sverige den/de som söker F.A. Hjälpen bor? S: Nej, det är geografiskt oberoende inom Sverige.

F: Vilka ansökningsdatum gäller? S: Det finns inget speciellt ansökningsdatum. Det går att skicka in ansökan för F.A. Hjälpen när som helst under året.  Fram till mars respektive oktober varje år gås inkomna ansökningar igenom löpande och beslut fattas i slutet av maj respektive november.

F: Hur ofta går det att söka F.A. Hjälpen, ett mindre ekonomiskt bidrag hos F.A. Stiftelsen? S: Om du tidigare fått bidrag måste det gå minst ett år innan ny ansökan skickas in till F.A. Hjälpen.

F: Hur sker ansökan till F.A. Hjälpen? S: F.A. Stiftelsen tar endast emot skriftliga ansökningar till F.A. Hjälpen som skickas via mail – inte med vanlig post. Mailadressen är: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

F: Krävs en särskild blankett för ansökan till F.A. Hjälpen? S: Nej, någon speciell ansökningsblankett behöver inte användas.

F: Vilken information behöver finnas i ansökan för F.A. Hjälpen? S:

 • Namn på den/de ansökan gäller

 • Personnummer

 • Beskrivning av vad F.A. Hjälpen söks till, ändamålet med det sökta bidraget

 • Hur stort bidrag som söks

 • Beräknad årsinkomst o/e förmögenhet för det år ansökan gäller

 • Kontaktuppgifter till den som skickar in ansökan: mailadress och telefonnummer

 • Organisationsnummer behövs också för föreningar/organisationer som ansöker till F.A. Hjälpen

 • Även en budget och uppgift om bidrag också söks hos andra.

  F: Hur viktigt är det med rätt kontaktuppgifter?

S: Rätt kontaktuppgifter kan vara avgörande då F.A. Stiftelsen behöver komma i kontakt med sökanden för eventuella frågor och i samband med att mindre ekonomiskt bidrag, F.A. Hjälpen, beviljats.

F: Hur sker kontakten om F.A. Hjälpen med F.A. Stiftelsen?

S: Huvudsakligen via mail.

F: Hur hanterar F.A. Stiftelsen lämnade personuppgifter?

S: F.A. Stiftelsen behandlar all information i samband med ansökan till F.A. Hjälpen med respekt och enbart för att ha möjlighet att ta ställning till om bidrag bör beviljas eller inte. F.A. Stiftelsen följer skrivningen från Datainspektionen om att det är möjligt att behandla personuppgifter efter en intresseavvägning. Att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att möta berättigade intressen, vilket i det här fallet är att söka F.A. Hjälpen, ett mindre ekonomiskt bidrag hos F.A. Stiftelsen. Ansökningar och personuppgifter sparas enbart för den tid det tar att bevilja alternativt avslå en ansökan samt för uppföljning av hur beviljat bidrag använts.

F: Vad händer efter att ett bidrag från F.A. Hjälpen beviljats och använts? S: När ni använt ert bidrag från F.A. Hjälpen önskar F.A. Stiftelsen få en skriftlig redovisning över hur ni använt bidraget, exempelvis typ av aktivitet, antal deltagare, olika kostnadsposter etc. En förutsättning för att få en ny ansökan behandlad är att man lämnat redovisning.

F: Hur vet jag om ansökan är beviljad från F.A. Hjälpen? S: Mail skickas till den som skickat in ansökan där det framgår vilken summa som beviljats. F.A. Stiftelsen skickar inga avslagsbrev.

F: Om ansökan till F.A. Hjälpen beviljats, när och hur betalas bidraget ut? S: Inga kontanta medel betalas ut direkt till sökanden. Efter att F.A. Hjälpen beviljats, skickas ett mail där det framgår vilken summa som beviljats samt till vilket ändamål och hur bidraget kommer sökanden tillhanda.

F: Kan man söka F.A. Hjälpen hos F.A. Stiftelsen vid flera tillfällen? S: En förutsättning för att kunna få en ny ansökan behandlad är att man lämnat redovisning för hur tidigare bidrag använts och att det gått ett år sedan man senast fick bidrag från F.A. Hjälpen.

F: Varför avslogs ansökan? S: Varje ansökan till F.A. Hjälpen hanteras med respekt och utifrån hur väl ändamålet stämmer överens med F.A. Stiftelsens stadgar. Det kan komma in många ansökningar och ibland krävs även en prioritering mellan syfte och mål.

F: Vart vänder jag mig med frågor angående ansökan till F.A. Hjälpen? S: All kontakt om F.A. Hjälpen med F.A. Stiftelsen sker via mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

F: Hur behandlar F.A. Stiftelsen information i samband med ansökningar om F.A. Hjälpen? S: F.A. Stiftelsen behandlar all information i samband med ansökan till F.A. Hjälpen med respekt och enbart för att ha möjlighet att ta ställning till om bidrag bör beviljas eller inte.

F: Hur lång tid sparar F.A. Stiftelsen information i samband med ansökningar om F.A. Hjälpen? S: Ansökningar sparas enbart för den tid det tar att bevilja alt avslå en ansökan samt för uppföljning av hur beviljat bidrag använts. Därefter makuleras informationen.

F: Vilka förutsättningar gäller för att föreningar/organisationer ska kunna söka F.A. Hjälpen, ett bidrag hos F.A. Stiftelsen? S: De föreningar/organisationer som söker för barns o/e kvinnors räkning ska vara

 • Ideella

 • Uppbyggda efter demokratiska principer

 • Öppna för alla – oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ålder och kön

 • Aktiv sedan minst 1 år innan ansökan skickas in

  En förening/organisation kan inte få bidrag för ordinarie verksamhetskostnader.