FA-Orden - Det kvinnliga ordenssällskapet

Vi går tillbaka nu snabbt i tiden
Modernt det blivit med nostalgi
och bjuder alla att här få smaka
på FA-Ordens Histori´.

För 75 år sedan lades grunden
av sex energiska damer små
och alltifrån denna första stunden
en återblick ni nu här ska få.

När männen gick till sitt BA
måste fruarna sig också något företa
De samlades en kväll i ett Älvsjöhus
och när morgon grydde hade F.A.-Orden sett dagens ljus.              
Flickornas Afton – ja det började så
med syaftnar – de fick till varandra gå
Ideellt skulle flickorna jobba
ingen var där för att snobba.

Det började med 25 öre i månadsavgift
och stadgarna tog så småningom form i skrift
Medlemsantalet tilltog i hast
med Ordensarbetet alla gav sig i kast.

I början det var blott fyra grader
men så småningom även den femte såg sin dager
Och först på sextiotalet kom sjätte graden till
och sjunde – jag det är många som vill.

Hedersbröder vi hade när basarerna blomma
då männens hjälp blev till fromma
För systrar som arbetat och för Orden slitit i många år
blev utnämnd till Hederssyster – den titeln ännu sig står.

Från början i första hand barnen vår hjälp skulle
få långt upp i Sverige fanns många fattiga små
Vi sände gåvor – ja även slantar
Vi gav dem hjälp med byxor – kjolar och vantar.

En symbol vi behövde – och så småningom
Barnens beskyddare – den vita elefanten kom
Den döptes till FABO – den står hos oss än
den blivit med åren vår käraste vän.

Basarer vi hållit i alla dar
En gång Prinsessan Sibylla vår beskyddare var
Ibland på Odd Fellow – ibland i Sigtuna
fullt pådrag det är – när som Orden oss kallar.

En hjälpande hand vi ännu kan sträcka
så långt vi förmår – och pengarna räcka
Rigas gatubarn – Växtkraft och många flera
vi önska ändå att hjälpa mera.

Vi har en kedja som håller oss samman
den har länkats ihop år efter år
Här träffas vi – både ung och gammal
och på samma led vi alla står.

Ja i stora drag jag här återblickat
och stannat upp en liten stund
De 75 år som så fort har tickat
vi tackar för FAs fasta grund.

Nu på Kristinehovs Malmgård vi hamnat till sist
högt över Stockholm – trivsamt helt visst
Vi hoppas att framtiden nu nya krafter ska ge
och en blomstrande framtid för vårt FA vi se.